โครงการค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว จบลงอย่างประทับใจ สร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกครอบครัวชาว กฟผ.

              

 

  GLR 8922

      

จบลงไปแล้วกับ “โครงการค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว รู้คิดรู้ใช้ ใส่ใจพลังงาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ พร้อมกับเสียงตอบรับที่ดีจากน้องๆ และคุณพ่อคุณแม่ ว่าประทับใจสุดๆ

 

GLR 8912

 

รวค. กล่าวทักทายบุตรหลานชาว กฟผ.

 

  โครงการค่ายเยาวชน ฯ จัดขึ้นโดยกองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า    ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในระดับชั้น ป.4–ป.6 จำนวนรวม 55 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน และการ Workshop ระดมความคิดวิธีการลดใช้พลังงาน พร้อมทั้งเดินรณรงค์ภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์พลังงาน และสร้างเครือข่ายภายในสมาชิกครอบครัวชาว กฟผ. อีกด้วย

          

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว และกิจกรรม Workshop ให้น้องๆเสนอไอเดียลดการใช้พลังงาน

 

GLR 9006

 GLR 9226

GLR 9144 

GLR 9159

 

 

 

น้องๆ เดินรณรงค์เชิญชวนพี่ป้าน้าอาประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงาน ท.100 ท.101 และ ท.102

 

GLR 9437

 

GLR 9376

 

GLR 9406

 

GLR 9390

 

GLR 9505

 

GLR 9474

 

GLR 9537